Učiteľ anglického jazyka na jazykovej škole

Jazyková škola, Hlavná 113 Košice oznamuje voľné pracovné miesto (zastupovanie počas MD a RD) od 8.2.2013 (na 3 roky) na pozícii učiteľ anglického jazyka na jazykovej škole (kombinácia s iným cudzím jazykom).

Názov zamestnávateľa: Jazyková škola, Hlavná 113, 040 01 Košice
Kontakt: 055/7287901, mobilné číslo: 0915575271

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ anglického jazyka v kombinácii s iným cudzím jazykom (nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk) na jazykovej škole
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o ukončení vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • preukázanie zdravotnej spôsobilosti

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.12.2012 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001