Učiteľ anglického jazyka

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa anglického jazyka od 1. septembra 2015.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
Kontakt: oa_tv@stonline.sk 056/6726590

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • prax vítaná

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, osobne alebo e-mailom do 29.05.2015 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.03.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001