Učiteľ anglického jazyka

Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, organizačná zložka Gymnázium, SNP 607, Dobšiná oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu učiteľ anglického jazyka.

Zamestnávateľ: Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o požadovanom vzdelaní

poslať na adresu školy do 27.8.2014.

Nástup: od 2.9.2014

Autor/zdroj: Ing. Alica Krivanská, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.08.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001