Učiteľ anglického jazyka

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa anglického jazyka od 1. septembra 2014.

V zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto od 1. septembra 2014
Pozícia: učiteľ anglického jazyka
Názov a adresa zamestnávateľa: Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
Kontakt: oa_tv@stonline.sk 056/6726590

Požadované vzdelanie:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia: anglický jazyk, resp. v kombinácii

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné podmienky:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • prax vítaná

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, osobne alebo e-mailom do 30. júna 2014 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.05.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001