Učiteľ anglického jazyka

Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa anglického jazyka na dobu určitú od 1. septembra 2014.

V zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1. septembra 2014
Pozícia: učiteľ anglického jazyka
Názov a adresa zamestnávateľa: Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Kontakt: js@jssnv.sk 0905727558
Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ jazykovej školy
Požadované vzdelanie:

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia: anglický jazyk, resp. v kombinácii
  • Prax na základnej, strednej alebo jazykovej škole minimálne dva roky

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, osobne alebo e-mailom do 01.07.2014 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.04.2014 12:51
Upravené: 28.05.2021 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001