Učiteľ anglického jazyka

Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 07.09.2015 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú do 31.08.2016.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie, Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: pam.sostechnicka@gmail.com

Telefónny kontakt: 0918 450 669  p. Gumanová Lenka, personalistka

Autor/zdroj: Gumanová Lenka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001