Učiteľ anglického jazyka

Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice oznamuje, že od 01.10.2015 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka.

Voľné pracovné miesto na dobu:
určitú - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky od 01. 10. 2015

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – anglický jazyk

Požadované doklady:

  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnania a ostatné požadované doklady mailom na adresu: sosgemke@mail.telekom.sk do 11. 09. 2015 alebo poštou na adresu:

Stredná odborná škola
Gemerská 1
040 11  Košice

Kontaktná osoba:
Mgr. Ingrid Sedláková
055/6424371

Autor/zdroj: Mgr. Ingrid Sedláková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.08.2015 12:50
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001