Učiteľ anglického jazyka

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance oznamuje, že od 1. 9. 2015 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk na kratší pracovný čas na dobu určitú do 31. 8. 2016.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
  • Životopis
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Kontakt:

  • e-mail: gsobrance@gsobrance.edu.sk
  • telefón: 056/652 24 64; 056/652 10 20

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete posielať do 21. 8. 2015.

Autor/zdroj: Mgr. Marián Mižák, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.07.2015 12:42
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001