Tanečník/tanečnica a herec/herečka

Divadlo Romathan, Štefánikova 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje dočasne uvoľneným pracovným miestom (čerpanie MD/RD) tanečník/tanečnica a voľným pracovným miestom herec/herečka.

Miesto výkonu práce: Továrenská 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Druh pracovného pomeru:

 • herec na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia
 • tanečník na dobu určitú - zastupovanie počas MD/RD

Termín nástupu: v priebehu mesiaca február, príp. marec – po ukončení výberového konania

Požiadavky na zamestnanca:

 • ovládanie slovenského jazyka,
 • ovládanie rómskeho jazyka min. ústne -  podmienkou,
 • výhodou je vzdelanie umeleckého zamerania – nie je podmienkou
 • pracovné miesto je vhodné pre absolventa

Mzdové podmienky (brutto):

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov., od 623,00 eur, v závislosti od započítanej odbornej  praxe, po skúšobnej dobe možnosť priznať osobný príplatok.

Informácie o pracovnom mieste – pracovná činnosť:

 • naštudovanie a interpretácia rolí dramatických diel na najvyššej umeleckej úrovni
 • samostatné tvorivé pristupovanie k naštudovaniu rolí a dotváranie postáv vlastnou osobnosťou
 • umelecky zodpovedná tvorivá  interpretácia rolí umeleckého diela

Informácie o výberovom konaní:

 • Termín  pre zasielanie žiadostí: do 31.01.2022 vrátane
 • Predpokladaný termín výberového konania:  po spracovaní zaslaných žiadostí v priebehu mesiaca február 2022

Žiadosti je potrebné zasielať e-mailom: romathan@romathan.sk

Kontaktovať budeme iba  uchádzačov,  ktorí spĺňajú uvedené kritériá

Iné kritériá a požiadavky:

 • orientácia v divadelnom prostredí
 • tímový hráč
 • kreativita, samostatnosť, zodpovednosť, iniciatívnosť
 • flexibilita a loajalita,  schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, komunikatívnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť, príjemné vystupovanie.

Požadované doklady:

 • životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z..

Osobné údaje uchádzačov o pracovné miesto budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.​

Stručná charakteristika zamestnávateľa:

Divadlo Romathan je národnostným divadlom. Okrem rómskeho obecenstva Slovenska, sa snaží osloviť každého milovníka divadla, divadelného kritika, či diváka bažiaceho po zábave a kultúrnom vyžití. V súčasnosti je jediným profesionálnym rómskym divadlom Európy.

Adresa spoločnosti: Divadlo Romathan, Továrenská 3, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Tel.: +421556220619
E-mail: romathan@romathan.sk
Kontaktná osoba: Terézia Ragulská

Autor/zdroj: Divadlo Romathan Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.01.2022 13:18
Upravené: 24.05.2022 11:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001