Tanečnica a herečka

Divadlo Romathan, Štefánikova 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje dvomi voľnými pracovnými miestami: tanečnica a herečka.

Miesto výkonu práce: Štefánikova 4, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Druh pracovného pomeru: plný úväzok,  zastupovanie počas MD a RD.
Termín nástupu: v priebehu mesiaca október 2020  - po ukončení výberového konania alebo podľa dohody

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním umeleckého zamerania – nie je podmienkou

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie rómskeho jazyka min. ústne -  podmienkou,

Pozícia je vhodná pre absolventa

Mzdové podmienky (brutto):
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a  odpracovaných rokov.
Od 580,-  EUR/mesiac, v závislosti od započítanej odbornej  praxe, po skúšobnej dobe možnosť priznať osobný príplatok

Informácie o pracovnom mieste – pracovná činnosť:

 • Naštudovanie a jedinečná interpretácia najnáročnejších rolí dramatických diel na najvyššej umeleckej úrovni
 • Samostatné tvorivé pristupovanie k naštudovaniu rolí a dotváranie postáv vlastnou osobnosťou
 • Umelecky zodpovedná tvorivá  interpretácia ťažiskových rolí umeleckého diela

Informácie o výberovom konaní:
Termín  pre zasielanie životopisov: do 25.09.2020 vrátane
Predpokladaný termín výberového konania:  po ukončení spracovania zaslaných žiadostí v priebehu mesiaca september 2020
Pracovná oblasť: Divadlo, Umenie
Vyhovujúce životopisy je potrebné zasielať e-mailom: romathan@romathan.sk
Kontaktovať budeme iba  uchádzačov,  ktorí spĺňajú uvedené kritériá

Iné kritériá a požiadavky:

 • orientácia v divadelnom prostredí
 • tímový hráč
 • kreativita, samostatnosť, zodpovednosť, iniciatívnosť
 • flexibilita a loajalita,  schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, komunikatívnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť, príjemné vystupovanie.

Požadované doklady:

 • životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z..

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.​

Stručná charakteristika zamestnávateľa:
Divadlo Romathan je národnostným divadlom. Okrem rómskeho obecenstva Slovenska, sa snaží osloviť každého milovníka divadla, divadelného kritika, či diváka bažiaceho po zábave a kultúrnom vyžití. V súčasnosti je jediným profesionálnym rómskym  divadlom Európy.
Adresa spoločnosti: Divadlo Romathan, Štefánikova 4, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto

Kontaktná osoba: Terézia Ragulská
Tel.: +421556220619
E-mail: romathan@romathan.sk

Autor/zdroj: Divadlo Romathan
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.09.2020 13:52
Upravené: 16.09.2020 14:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról