Tajomníčka

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu tajomníčka - s nástupom od 1. 5. 2019 na plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
 • práca s PC – balík Microsoft Office

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • organizačné schopnosti
 • komunikatívnosť a reprezentatívne vystupovanie
 • bezúhonnosť,
 • zodpovedajúca úroveň písomnej komunikácie
 • skúsenosti s vedením registratúry

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Platové podmienky:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme -  v sume 583,50 – 700,50 EUR

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí  byť doručená na adresu školy najneskôr do 29. apríla 2019.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 053/4421757, mobil: 0905 702523
email: oasnvsk@gmail.com

Autor/zdroj: SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2019 09:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001