Študijný referent, asistentka riaditeľky školy

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste: študijný referent, asistentka riaditeľky školy.

Dátum predpokladaného nástupu: 01.07.2019.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Odborné požiadavky:

 • od uchádzača sa vyžadujú znalosť práce s PC, znalosť programov MS Office – Word a Excel.

Osobnostné predpoklady:                            

 • komunikačné schopnosti
 • kreativita
 • proaktívny prístup
 • príjemné vystupovanie
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

V závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení od 551,50 € až do cca 662,00 €.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.07.2019 do 30.6.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice alebo elektronicky na e-mail: skola@ssske.sk najneskôr do 15.06.2019. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:

PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Ing. Jaroslava Drabyčová vedúca TEČ
Telefón: 056/6415166, 6415138
Mail: skola@ssske.sk

Autor/zdroj: Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.05.2019 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001