Správca informačnej infraštruktúry

Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu Správca informačnej infraštruktúry na Oddelení IKT a kontrolných činností Úradu Košického samosprávneho kraja.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (technické, univerzitné so zameraním na informačné technológie),
 • ovládanie práce s PC na úrovni administrátor,
 • skúsenosti s  informačnými systémami pri nasadzovaní a prevádzke,
 • skúsenosti s konfiguráciou a prevádzkou sieťovej infraštruktúry CISCO, konfiguráciou a inštaláciou serverov – Windows, Linux,  personálnych počítačov, mobilných aplikácií,
 • znalosť operačných systémov – Windows 10, Linux rôzne distribúcie, Android,
 • konfigurácia a riešenie problémov sieťových zariadení ako sú smerovače, prepínače, firewall, bezpečnostných zariadení,
 • skúsenosti s konfiguráciou a prevádzkou diskových polí prevažne IBM, virtalizačných platforiem VMware, HyperV,
 • skúsenosti s konfiguráciou a prevádzkou Windows domén, DNS, DHCP, GPO, quota management, WSUS,
 • tvorba a aktualizácia technickej dokumentácie rôznych IS,
 • práca s registratúrou, ekonomickou agendou, SAP, WinIBEU, SharePoint,
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni.

Iné kritériá a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť,
 • organizačné zručnosti, uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Výška mzdy: od 1 000,- €

V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 10.12.2019 emailom na adresu kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.11.2019 13:00
Upravené: 29.11.2019 13:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról