Školský špeciálny pedagóg

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste školský špeciálny pedagóg s nástupom od 1.6.2021.

V rámci národného projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ 

riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice,  informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu školský špeciálny pedagóg.

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od: 1.6.2021 do 31.8.2022 s možnosťou predĺženia o 1 rok do 31.8.2023.

Úväzok: 50 %

Pozícia:  Odborný zamestnanec – školský špeciálny pedagóg

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Opatovská cesta 7, 040 01  Košice

Kontakt: sekretariat@opatovska.sk, 055 /7274411,12,14
 

Kvalifikačné predpoklady:

kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (vysokoškolské vzdelanie II. stupňa)

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov: plat 532,25 € + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka​

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • ukončené adaptačné vzdelanie a minimálne 1 rok praxe

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  e-mailom na  adresu sekretariat@opatovska.sk  do 25.5.2021.  Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 30.04.2021 08:00
Upravené: 30.04.2021 11:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról