Školský psychológ

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste školského psychológa.

Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Voľné pracovné miesto: Odborný zamestnanec – školský psychológ

Úväzok: 12,5 hodín týždenne

Dátum nástupu: 22.2.2016

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na psychológiu alebo štátna záverečná skúška zo psychológie v zmysle platnej legislatívy

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť,
  • životopis,
  • doklady o nadobudnutí vzdelania,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

  • t.č.: 053/4472315
  • email: gymkromp@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 12.2.2015.

 

Autor/zdroj: PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.01.2016 12:39
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001