Školský psychológ

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance oznamuje, že od 15. 4. 2016 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu školský psychológ.

Kategória a podkategória: odborný zamestnanec

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  1. v študijnom programe psychológia
  2. učiteľstvo  všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom programe
 • Životopis
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Kontakt:

 • e-mail: gsobrance@gsobrance.edu.sk
 • telefón: 056/652 24 64; 056/652 10 20

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete posielať  do 11. 4. 2016.

Autor/zdroj: Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.04.2016 13:00
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001