Školský psychológ

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - školský psychológ, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto: Odborný zamestnanec – školský psychológ
Úväzok: 18,75 hodín týždenne
Dátum predpokladaného nástupu: 01.04.2016
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť,
  • životopis,
  • doklady o nadobudnutí vzdelania,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona    č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na  adresu skola@gymnmi.svcmi.sk do 21.03.2016. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Mgr. Anna Osifová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.03.2016 08:00
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001