Školský psychológ

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste školský psychológ s nástupom od 01.04.2016.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom
:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Životopis
  • Doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na  adresu skola@ostrovskeho.sk do 16.03.2016. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

 

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.03.2016 12:49
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001