Školský psychológ

Hotelová akadémia so sídlom v Spišskej Novej Vsi zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - školský psychológ, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto: Odborný zamestnanec – školský psychológ
Úväzok: 18,75 hodín týždenne
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2016
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa zamerané na psychológiu alebo štátna záverečná skúška zo psychológie v zmysle platnej legislatívy

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť,
  • životopis,
  • doklady o nadobudnutí vzdelania,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona    č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:
Tel. kontakt: 053/44 64 215
E-mail: hotelovkasnv@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 30.06.2016.

Autor/zdroj: sekretariát Hotelovej akadémie SNV
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.02.2016 09:30
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001