Školský psychológ

Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Voľné pracovné miesto: Odborný zamestnanec – školský psychológ

Úväzok: plný úväzok

Dátum nástupu: 1.04.2017

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia
  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia - kognitívna veda
  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia - sociálna a pracovná psychológia
  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – psychológia a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Iné požiadavky: vítané ovládanie maďarského jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o nadobudnutí vzdelania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt: t.č.: 055/6855391, 0911923249, email: riaditel@sospsvke.edu.sk

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 3.3.2017.

Autor/zdroj: Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.02.2017 16:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001