Školský psychológ

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy, na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: Odborný zamestnanec – školský psychológ.

Voľné pracovné miesto: Odborný zamestnanec – školský psychológ
Úväzok: 6  hodín týždenne
Dátum nástupu: 01.12.2016
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na psychológiu alebo štátna záverečná skúška zo psychológie v zmysle platnej legislatívy

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o nadobudnutí vzdelania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:
t.č.: 053/4472315
email: gymkromp@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 28.11.2016.

Autor/zdroj: PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.11.2016 14:30
Upravené: 28.05.2021 16:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001