Školský psychológ

Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Voľné pracovné miesto: Odborný zamestnanec – školský psychológ

Úväzok: 6 hodín týždenne

Dátum nástupu: 19.09.2016

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na psychológiu alebo štátna záverečná skúška zo psychológie v zmysle platnej legislatívy

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o nadobudnutí vzdelania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt: t.č.: 053/4472315, email: gymkromp@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 12.09.2016.

Autor/zdroj: PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.08.2016 13:30
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001