Školský psychológ

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ s nástupom od 01. 09. 2016.

Kategória: odborný zamestnanec – školský psychológ
Úväzok: 12 hodím týždenne

Kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady v súlade  s  vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady mailom na adresu: sosgemke@mail.telekom.sk do 24. júna 2016 alebo poštou na adresu:

Stredná odborná škola
Gemerská 1
040 11  Košice

Kontaktná osoba:
Mgr. Ingrid Sedláková
055/6424371

Autor/zdroj: SOŠ Gemerská 1, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.05.2016 09:30
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001