Školský psychológ

Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, organizačná zložka Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a SOŠ, Zimná 96, Dobšiná oznamuje, že od 15. apríla 2016 máme voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu školský psychológ.

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – študijný program psychológia, študijný program školská psychológia podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Žiadosti posielať do 24. apríla 2016 e-mailom (skola@gymdobs.svsmi.sk, sou-dobsina@ke.telecom.sk) alebo písomne na adresu: Spojená škola, Zimná 96, 04925 Dobšiná

Autor/zdroj: Ing. Alica Krivanská, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2016 10:27
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001