Školský psychológ

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii školský psychológ.

Voľné pracovné miesto – školský psychológ – odborný zamestnanec, pracovná trieda 1

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie minimálne 2. stupňa, odbor psychológia

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • doklad o najvyššom vzdelaní
  • lekársky posudok
  • zápočet rokov
  • osvedčenia a certifikáty nad rámec dokladov o vzdelaní

komunikatívnosť, práca s informačnou technológiou

Autor/zdroj: Ing. Viktor Baláž, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.04.2016 11:00
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001