Školník

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu školník - s nástupom od 1. 1. 2019 na plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené učňovské, stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • vodičské oprávnenie skupiny B

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • manuálna zručnosť,
 • zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

Platové podmienky:

 • od 480,- € brutto
  v závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.

Iné:

 • možné bývanie v školskom byte  

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí  byť doručená na adresu školy najneskôr do 30. septembra 2018.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 053/4421757, mobil: 0905 702523
email: oasnvsk@gmail.com

Autor/zdroj: Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.05.2018 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001