Školník - údržbár

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: školník – údržbár s nástupom od 15.10.2018 na plný pracovný úväzok.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

  • ukončené učňovské, stredoškolské vzdelanie technického zamerania, manuálna zručnosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:

  • 480.- Eur  v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  poštou na adresu Gymnázium, Šrobárova 1, Košice alebo e-mailom na  adresu sekretariat@srobarka.sk  do 4.10.2018.

Telefonický kontakt: 055/ 622 19 51.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.09.2018 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001