Školník

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste školníka.

Miesto výkonu práce: Masarykova 27, Michalovce
Termín nástupu: 1.7.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.5.2019
Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

  • nie sú nutné ale výhodou

Vzdelanie

  • stredoškolské s maturitou
  • stredoškolské bez maturity

Ďalšie požiadavky

  • Požaduje sa odborná spôsobilosť § 22, Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., kuričský preukaz, osvedčenie na obsluhu tlakových nádob, vodičský preukaz sk. B.
  • Pracovný pomer + súbežný pracovný pomer na sezónnu prácu kuriča

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Životopis
  • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. pre účely oznámeného voľného pracovného miesta

Plat: V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme -  v sume  800,00 EUR

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia:

Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27
071 01  Michalovce
www.szsmi.eu.sk

Kontaktná osoba:

RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy
Telef. kontakt: 056/6422839, mobil: 0907917175
email: skola@szsmi.eu.sk

Autor/zdroj: SZŠ Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.04.2019 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001