Sestra

LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „sestra“ s možným nástupom ihneď.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
  alebo
 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
  alebo
 • úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • ovládanie práce s PC
 • zápis do registra sestier.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 3 - 5 (podľa stupňa dosiahnutého vzdelania), platový stupeň podľa odpracovaných rokov,
 • platová trieda 3 od 634,50 € + príplatky (soboty, nedele, nočné, zmennosť, sťažené podmienky),
 • platová trieda 4 od 671,50 € + príplatky (soboty, nedele, nočné, zmennosť, sťažené podmienky),
 • platová trieda 5 od 723,50 € + príplatky (soboty, nedele, nočné, zmennosť, sťažené podmienky).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2019 13:10
Upravené: 01.10.2019 11:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie