Sekretárka

Stredná odborná škola, Prakovce 282 oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu sekretárka.

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020
Pozícia: sekretárka
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola, Prakovce 282
Adresa zamestnávateľa: Prakovce 282, 055 62  Prakovce
Kontakt: 053/487 41 08, sosprako@gmail.com

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania,
 • ovládanie práce s PC - MS Excel, MS Word, Internet – na užívateľskej úrovni,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • organizačné schopnosti, spoľahlivosť, dôslednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – platová trieda 2, platový stupeň podľa odbornej praxe: od 530,50 € do 637,00 €, plus osobné ohodnotenie.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 16. 08. 2019.

Autor/zdroj: Ing. Dušan Kluknavský, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.07.2019 15:00
Upravené: 16.07.2019 15:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról