Sekretárka – účtovníčka

Riaditeľ SPŠ stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01 Košice prijme do pracovného pomeru sekretárku – účtovníčku, vedenie pokladne. Voľné je 1 pracovné miesto.

Kategória  zamestnancov: sekretárka – účtovníčka

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 01.09.2021: sekretárku – účtovníčku, vedenie pokladne

Pracovný pomer: Na dobu určitú do 31.08.2022, s možnosťou predĺženia

Úväzok: Plný úväzok.

Požadované vzdelanie:

 • minimálne ÚSOV ekonomického smeru
 • znalosť práce s PC
 • znalosť práce s účtovnými programami
 • ovládanie cudzieho jazyka výhodou

Kontaktné údaje:

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice

 • : stavke@stavke.sk, 055/632 54 11
   

Webová adresa: https://stavke.sk/

Kontaktná osoba: Ing. Michal Mitrik, PhD. – riaditeľ školy

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2021

Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy vo výške  mzdy 692,-EUR – 830,50 EUR v závislosti od praxe.

Predpoklady na výkon práce:

 • bezúhonnosť
 • zodpovednosť za finančné hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami
 • dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • flexibilita a schopnosť pracovať so žiakmi a rodičmi
 • osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôležité usmernenie - GDPR:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať aj e-mailom na adresu stavke@stavke.sk.

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať zákonom stanovené podmienky.

 Kontaktná osoba: Ing. Michal Mitrik, PhD. – riaditeľ školy, 055/632 54 12.

Autor/zdroj: Mgr. Renáta Jenčíková, zástupkyňa riaditeľa školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 09.07.2021 08:00
Upravené: 09.07.2021 14:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról