Sekretárka riaditeľky školy a referent pre prevádzku vozidiel

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: Sekretárka riaditeľky školy a referent pre prevádzku vozidiel.

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Adresa: Hviezdoslavova 5, 048 01  Rožňava
Kontakt: 058/7322646, 058/7885666, sourv@ke.telecom.sk
Nepedagogický zamestnanec: Sekretárka riaditeľky školy a referent pre prevádzku vozidiel

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania
 • Znalosť práce s PC – MS Word, Excel, Outlook na užívateľskej úrovni
 • Bezúhonnosť
 • Ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť
 • Štruktúrovaný životopis
 • Doklad o dosiahnutom vzdelaní
 • Doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace pred nástupom do zamestnania
 • Zdravotná spôsobilosť potvrdená lekárom
 • Súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Iné:

 • Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.12.2018 do 31.8.2019, zastupovanie počas materskej dovolenky

Odmeňovanie:

 • V súlade so  zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
 • Výška mzdy 567,50 € 

Požadované doklady je potrebné zaslať poštou na adresu zamestnávateľa, e-mailom,  prípadne doručiť osobne najneskôr do 23.11.2018 na sekretariát školy. Obsadenie uvedenej funkcie bude formou osobného pohovoru.

Autor/zdroj: PaedDr. Diana Košťálová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.11.2018 17:05
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001