Samostatný referent personálno–mzdovej agendy

Riaditeľ SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu samostatný referent personálno–mzdovej agendy s nástupom s možným nástupom od 1.9.2018.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ekonomického, alebo technického smeru,
 • prax v oblasti spracovania miezd min. 2 roky,
 • prax v oblasti personálnej práce výhodou,
 • ovládanie programu WinPAM výhodou,
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office (Word, Excel) – pokročilý,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť, precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita, diskrétnosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a praxi,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa platnej legislatívy

Plat: 

 • Zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme. Zaradenie do 8. platovej triedy, podľa príslušného platového stupňa do 642,50 Eur.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu poslať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: spse@spseke.sk do 17.8.2018 alebo poštou na adresu:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, 040 01 Košice

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2018 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001