Samostatný referent personálno-mzdovej agendy a správy majetku

Bábkové divadlo v Košiciach, 040 01 Košice informuje o uvoľnenom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu samostatný referent personálno–mzdovej agendy a správy majetku s nástupom od 1. júna 2018.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ekonomického smeru
 • prax v oblasti  PaM  min. 3 roky
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Internet)
 • prax v oblasti personálnej práce
 • ovládanie programu WinPAM personalistika a mzdy (IVES)
 • prax v oblasti mzdovej agendy
 • doklad o absolvovaní školenia o ochrane osobných údajov – legislatíva 2018
 • doklad zodpovedná osoba (zákon o OOÚ)
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Náplň práce referenta PaM

 • kompletné spracovanie personálnej agedy vrátane všetkých výstupov a archivácie
 • komletné spracovanie mzdovej agedy vrátane všetkých výstupov a archivácie
 • spracovanie autorských zmlúv – evidencia zmluv,  vyúčtovanie autroských odmien, archivácia dokumentov
 • ovládanie príslušnej legislatívy – zákonník práce, 552/2003, 553/2003, zákony o zdravotnom a sociálnom poistení, daňový zákon, autorský zákon, zákon o ochrane osobných údajov a pod.

Náplň práce referent správy majetku

 • zabezpečuje hospodárenie s majetkom Košického samosprávneho kraja a iným majetkom, ktorý bol zverený, zmluvou alebo zákonom,
 • zabezpečuje inventarizáciu majetku v jeho správe,
 • zabezpečuje proces vyraďovania majetku,
 • zabezpečuje označenie zaradeného majetku.

Iné kritéria a požiadavky:

 • odborná vedomosť a praktická skúsenosť  referátu PaM
 • schopnosť pracovať samostatne
 • precíznosť, dôslednosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme.

Ponúkaný plat:

Zamestnanec bude ohodnotený na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy. Zaradenie do 8. platovej triedy, platový supeň podľa rokov praxe, plat v rozpätí rokov praxe od 448,50 Eur do 642,50 Eur

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópiu dokladu o vzdelaní
 • súhlas  so spracovaním osobných údajov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady  do 22. mája 2018 mailom na adresu: frydkova@bdke.sk alebo poštou na adresu: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

Autor/zdroj: Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2018 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001