Samostatný referent na ekonomickom úseku

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu samostatný referent na ekonomickom úseku s nástupom od 1.9.2018.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ekonomického smeru,
 • prax v oblasti účtovníctva,
 • ovládanie programu WinIBEU výhodou,
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office (Word, Excel) – pokročilý,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť, precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita, diskrétnosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a praxi,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa platnej legislatívy

Výška mzdy: 

 • Zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálne 595 € (7. platová trieda 1. stupeň)

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu poslať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: sekretariat@srobarka.sk do  20.8.2018.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.08.2018 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001