Samostatný referent na ekonomickom úseku v kumulácii s pracovným zaradením hospodár/ka

Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou oznamuje, že od 1. 10. 2019 máme voľné pracovné miesto na plný úväzok na pracovnú pozíciu samostatný referent na ekonomickom úseku v kumulácií s pracovným zaradením hospodár/ka.

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office  (Word, Excel) - pokročilý

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • prax na ekonomickom úseku v rozpočtovej organizácii rezortu školstva,
 • prax v oblasti účtovníctva alebo rozpočtovníctva,
 • odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní výhodou,
 • ovládanie programu WinIBEU výhodou,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
 • samostatnosť, precíznosť a dôslednosť

Požadované doklady: 

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška mzdy: 

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálne 629,00 € (5 platová trieda 1. stupeň)

Kontakt:

e-mail: admin@gymmoldava.edu.sk
telefón: 056/460 21 38

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 28. 6. 2019.

Autor/zdroj: Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.06.2019 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001