Referent zdravotníctva a projektov

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 1.11.2016 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent zdravotníctva a projektov.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  - právnické zameranie,
 • min. 3 roky praxe vo verejnej alebo štátnej správe v oblasti správnych konaní,
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office,
 • znalosti z oblasti zdravotníckej legislatívy,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 3.11.2016 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.10.2016 09:30
Upravené: 28.05.2021 16:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001