Referent pre verejné ocenenia a agendu uznesení

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent pre verejné ocenenia a agendu uznesení.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa humanitného zamerania,
 • prax 2 roky v oblasti verejnej správy,
 • prax 2 roky v oblasti elektronickej evidencie spracovania dokumentov, rôznych typov,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť
 • flexibilita s orientáciou na ciele
 • príjemné vystupovanie a základné znalosti spoločenského protokolu.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: terezia.tomaskovicova@vucke.sk do 25.02.2018 alebo poštou na adresu:
Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.02.2018 09:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001