Referent pre verejné obstarávanie

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 1.12.2014 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre verejné obstarávanie.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo technického zamerania,
 • prax v príslušnom odbore - min. 2 roky,
 • znalosť anglického jazyka slovom aj písmom – stupeň pokročilý,
 • ovládanie práce s PC Office (Word, Excel, Adobe Acrobat, Power Point, Outlook, Internet) –pokročilý,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť ekonomickej legislatívy a legislatívy súvisiacej s verejným obstarávaním,
 • schopnosť učiť sa a vedieť implementovať judikatúru ESD týkajúcu sa verejného obstarávania,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 3.12.2014 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.11.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001