Referent pre verejné obstarávanie

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent pre verejné obstarávanie.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – ekonomické alebo právnické zameranie alebo získané na fakulte zameranej na verejnú správu,
 • minimálne 1 rok praxe vo verejnej správe  alebo štátnej správe alebo v štátnom podniku,
 • minimálne 3 roky praxe v oblasti verejného obstarávania – z toho minimálne 8 mesiacov prax v priamom výkone verejných obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • znalosť príslušných právnych predpisov upravujúcich oblasť verejného obstarávania, prehľad v metodike a rozhodnutiach Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), judikatúre ESD v oblasti verejného obstarávania a pod.,
 • znalosť informačných systémov ÚVO potrebných pre spracovanie a administráciu verejných obstarávaní,
 • ovládanie práce s PC  - MS Office – úroveň pokročilý,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť učiť sa a vedieť implementovať metodiku a rozhodovaciu prax ÚVO a judikatúru ESD týkajúcu sa verejného obstarávania v praxi,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • komunikačné zručnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • analytické myslenie.

Požadované doklady:

 • doklady preukazujúce požadovanú prax,
 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 19.1.2018 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.01.2018 14:05
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001