Referent pre verejné obstarávanie

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Referent pre verejného obstarávania na skrátený úväzok t.j. 18,75 h / týždeň, prípadne na Dohodu o pracovnej činnosti. Uvedené miesto potrebujeme obsadiť IHNEĎ.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo technického zamerania,
 • prax v príslušnom odbore - min. 2 roky,
 • ovládanie práce s PC Office (Word, Excel, Outlook, Internet),
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Odborný zamestnanec verejného obstarávania predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní

 • príprava zadávania jednotlivých zákaziek;
 • komplexná realizácia zadávania zákaziek (uskutočňovanie celého procesu VO) vrátane elektronického trhoviska;
 • vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu;
 • vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní;
 • sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní,
 • zodpovednosť za dodržiavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími predpismi,

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť ekonomickej legislatívy a legislatívy súvisiacej s verejným obstarávaním, správou majetku
 • odborná vedomosť a praktická skúsenosť pri všetkých častiach verejného obstarávanie (podklady, proces, zmluvy, opis predmetu)
 • znalosť problematiky elektronického trhoviska výhodou
 • schopnosť pracovať samostatne
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme.

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie,  Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: pam.sostechnicka@gmail.com do 31.01.2020.

Telefónny kontakt: 0918 450 669  p. Lenka Gumanová, personalistka

Autor/zdroj: Lenka Gumanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.01.2020 16:00
Upravené: 17.01.2020 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie