Referent územného plánovania

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že s účinnosťou od 1.5.2021 disponuje voľným pracovným miestom: referent územného plánovania, na Odbore regionálneho rozvoja, Referát územného plánovania a životného prostredia.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie min.  II. stupňa technického zamerania,
 • skúsenosti s prácou v oblasti územného plánovania min. 3 roky,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • kreativita, príjemné vystupovanie,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1000,- EUR

Popis pracovného miesta: Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, spracovanie stanovísk k územným dokumentom miest a obcí, odborná pomoc obciam pri územnom plánovaní.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 6.5.2021 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 30.04.2021 08:00
Upravené: 30.04.2021 08:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról