Referent účtovníctva a pokladne

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent účtovníctva a pokladne na Odbore financií.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa alebo II. stupňa, s ekonomickým zameraním,
 • min. 1 rok praxe v oblasti pokladničnej správy alebo účtovníctva
 • odborná spôsobilosť vyplývajúca z legislatívnych požiadaviek: znalosť legislatívnych predpisov v oblasti financií vo verejnej správe
 • práca s kancelárskym balíkom MS Office, Internet  - úroveň pokročilý
 • prax s účtovaním v informačnom systéme SAP výhodou

Iné kritéria a požiadavky:

 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve

Vyžadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • profesijný štruktúrovaný životopis s popisom praxe
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Výška mzdy: od 1.000,- EUR

Popis pracovného miesta:
Samostatná práca v oblasti pokladničnej agendy, účtovania a financovania.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 11.02.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.02.2022 12:26
Upravené: 24.05.2022 15:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine