Referent účtovníctva - metodik

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent účtovníctva - metodik.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – ekonomické zameranie v kombinácii so stredoškolským vzdelaním ekonomického zamerania,
  • ovládanie práce s PC – Microsoft Office,
  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

  • precíznosť, dôslednosť,
  • komunikatívnosť,
  • schopnosť pracovať v tíme.

Požadované doklady:

  • žiadosť,
  • štruktúrovaný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 10.8.2015 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.08.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001