Referent technicko-ekonomického úseku

Školský internát, Medická 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste – referent technicko-ekonomického úseku s nástupom od 1. februára 2019.

Úväzok: 100%

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredoškolské, resp. vysokoškolské ekonomického zamerania.
 • Znalosť ekonomických programov.
 • Prax v ekonomickej oblasti.
 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Platové podmienky: v zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - v sume  583 - 750.- EUR

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • súhlas  so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/18 z.z. o ochrane osobných údajov

Iné kritériá a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • flexibilita
 • samostatnosť,  zodpovednosť a dôslednosť

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť e-mailom na adresu sekretariat@simedke.sk , poštou alebo osobne na adresu:

Školský internát
Medická 2
040 11 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 25. 01. 2019
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov

Autor/zdroj: Ing. Melánia Konečná, riaditeľka ŠI
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.01.2019 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001