Referent pre styk s médiami a verejnosťou

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre styk s médiami a verejnosťou.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa,
 • skúsenosti s prácou v elektronických médiách,
 • prax v samospráve,
 • ovládanie práce s PC,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • komunikačné schopnosti a zručnosti,
 • vynikajúce ovládanie úradného jazyka,
 • schopnosť tvorivo pracovať s textom,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • skúsenosti s organizovaním akcií.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 20.1.2015 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.01.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001