Referent pre správu majetku

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent pre správu majetku.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • Skúsenosti v oblasti správy majetku a znalosti týkajúce sa nakladania s majetkom, resp. majetkom tretích osôb
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť,
 • prijemné vystupovanie a základné znalosti spoločenského protokolu.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z.z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné doklady emailom na adresu: matej.kundrat@vucke.sk do 15.04.2018 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.04.2018 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001