Referent pre šport

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom referent pre šport.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • pracovné skúsenosti s organizáciou športových podujatí, resp. skúsenosti s rôznymi projektmi v oblasti športu,
 • práca s PC – MS Office,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • vzťah k športu,
 • flexibilita. 

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: od 900,-€

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 17.6.2019 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.06.2019 15:00
Upravené: 10.06.2019 15:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról