Referent pre sociálne zariadenia

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 12.07.2018 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre sociálne zariadenia.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa
 • všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti, znalosť predpisov v oblasti sociálnych vecí
 • ovládanie práce s PC – MS Office–pokročilý, Microsoft Outlook, Internet – pokročilý
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť samostatne pracovať, vôľa učiť sa a ďalej vzdelávať
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • skúsenosti v oblasti administratívy
 • zodpovedný a spoľahlivý prístup
 • vodičský preukaz skupiny „B“

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Výška mzdy: 1 100€

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: matej.kundrat@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Do 18.7.2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.07.2018 09:54
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001