Referent pre sociálne vylúčené komunity

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 1.9.2014 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre sociálne vylúčené komunity.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa humanitného zamerania
 • znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • ovládanie práce s PC – MS Office, PowerPoint – pokročilý, Microsoft Outlook, Internet – pokročilý
 • vodičský preukaz sk. B
 • znalosť anglického jazyka – mierne pokročilý
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • prax v oblasti písania a implementácie projektov
 • znalosť rómskeho jazyka
 • schopnosť samostatne pracovať
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • skúsenosti v oblasti administratívy
 • zodpovedný a spoľahlivý prístup

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti – výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 26.8.2014 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Miroslava Beňová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.08.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001